CJ Serveis

Epson Servicio Técnico Oficial
Apple Servicio Técnico Autorizado
 
Tel. 934 356 182
Horari de 9h a 14h i de 16h a 19h
 
 

Nota Legal.

És un domini en Internet de titularitat de CJ SERVEIS, S.A. amb NIF A-59144816, i direcció a c/ Córcega, 627 - 08025 Barcelona.
La informació continguda a aquesta web ha sigut elaborada per CJ SERVEIS, S.A.
La visita a aquesta webiste no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre sí mateix. En el cas que l’usuari proporcioni certa informació de caràcter personal, les dades recollides a aquesta webside seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter personal, dins del marc de la legislació espanyola. Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades als fitxers de caràcter personal de les que serà responsable CJ SERVEIS, S.A., on seran conservades de manera confidencial.
Els usuaris que faciliten dades de caràcter personal, consenteixen inequívocament la incorporació de les seves dades als fitxers que continguin dades de caràcter personal de les que sigui responsable CJ SERVEIS, S.A., així com el tractament informatitzat o no d’aquests amb la finalitat que puguin ser utilitzats per la companyia amb una finalitat comercial de personalització sobre les activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a CJ SERVEIS, S.A., per al emmagatzament de dades i estudis de màrketing al objecte de adeqüar les seves ofertes de perfil particular. CJ SERVEIS, S.A., podrà conservar les dades un cop finalitzada tota la relació amb l’usuari per a cumplir les seves obligacions legals.
CJ SERVEIS, S.A. procedirà a la cancel.lació de les dades recullides quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat que haguéssin sigut registrats.
En el cas que les dades recullides s’utilitzessin per una finalitat diferent per a la qual han sigut recaptats, es requerirà el consentiment previ dels interessats.
La casella x autoritza expressament la comunicació de les dades personals a tercers o a altres empreses del Grup per a l’enviament d’informació comercial per correu electrònic o altres medis electrònics.
CJ SERVEIS, S.A. adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantitzar la seguretat i integritat de les dades, així com per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
Els usuaris els quals les seves dades siguin objecte de tractament, podran exercitar gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, reciticació, cancel.lació de les seves dades i revocació de l’autorització sense efectes retroactius en termes especificats per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal, conforme el procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercitats dirigint-se per escrit a la direcció de c/Córcega 627 Local - 08025 de Barcelona.
CJ SERVEIS, S.A. no registrarà les direccions IP per a cap finalitat.
L’accés a aquesta webside no implica en cap cas la utilització de cookies. Aquestes, no obstant, tenen una duració limitada en el temps i cap permetrà que pugui contactar-se amb la direcció de l’usuari.
Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats de la seva fixació, poden configurar el seu navegador a aquest efecte.
CJ SERVEIS, S.A. no serà responsable de possibles danys o perjudicis que puguin derivar-se d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics averíes telefòniques o desconnexions al funcionament operatiu del sistema electrònic, motivades per causes al.lienes a la companyia, i tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il.legítimes fora del control de la companyia.